T SPACE ร.8 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

789 หมู่ 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
099-038-2121 , 099-038-1221
 

T SPACE กลางเมือง

 222 หมู่ 14 ถนนกลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
099-038-3030 , 099-038-0330

T SPACE โนนม่วง

 
099-289-3000

T PRIMO โนนม่วง

 
099-289-6000

T PRIMO ศรีนครินทร์

 
099-289-7000

ติดต่อเรา